WSPARCIE PROJEKTOWE
 • Doradztwo
 • Dobór rozwiązań
 • Opisy systemów
 • Elewacje szaf (Autocad, 3D pdf)
 • Schematy blokowe systemu (Autocad)
 • Opis SIWZ
 • Wsady STWiOR
 • Kosztorysy w cenach SRP
SZKOLENIA

Firma TKM Polska prowadzi cykl szkoleń certyfikacyjnych przeznaczonych dla instalatorów, integratorów i projektantów.

Szkolenie certyfikacyjne składa się zazwyczaj z trzech części:

Część I, na której omawiane są zagadnienia teoretyczne takie jak:

 • Standardy, normy i wymogi stawiane instalacjom okablowania
 • Pomiary parametrów elektrycznych miedzianych systemów okablowania strukturalnego
 • Podstawy transmisji światłowodowej

Część II, związana z ofertą TKM Polska:

 • System okablowania strukturalnego TKM, rozwiązania miedziane i światłowodowe
 • System zarządzania warstwą fizyczną TKM AIM RFID Future – Patch
 • Gwarancja i certyfikacja systemów

Część III, warsztatowa

 • Zajęcia praktyczne z zakresu instalacji i pomiarów systemów
 • Zajęcia praktyczne związane z instalacją i programowaniem systemów TKM AIM RFID Future – Patch.

Dodatkowo za pomocą platformy on-line lub u klienta prowadzimy szkolenia wstępne z konfiguracji i użytkowania oprogramowania DCIM PATCHMANAGER.