Rynki

TKM Polska jest jednym z wiodących producentów rozwiązań infrastrukturalnych dedykowanych dla rynków wymagających dużych przepustowości pakietów danych w sieciach okablowania strukturalnego. Nasza działalność obejmuje następujące rynki:

 

Militarny

Edukacyjny

Centrów danych

Przedsiębiorstw

Medyczny

Przemysłu