RODO

RODO Tkm-Polska Sp. z o.o.

Polityka prywatności serwisu www.tkm-polska.pl 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest TKM Polska Sp. z o.o., ul. Księcia Ziemowita 53,
03-885 Warszawa, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000746689, Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: PL5242872249.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które
mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy
ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH
1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których
przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.

2. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą
elektroniczną pod adresem e-mail:
biuro@tkm-polska.pl

4. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu
zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe
albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.

5. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa.

6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego
sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§ 3 PLIKI COOKIES

1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez
oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje
rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu
operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do
witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny, aby usprawniać
funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.
Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

5. Witryna stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są
wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy TKM POLSKA w celu optymalizacji działań.

6. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie
informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.

7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę
ustawień w przeglądarce internetowej.