Future Patch®

AIM – Automated Infrastructure Management

Inteligentne krosowanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym dzięki FUTURE-PATCH® dla paneli krosowych w sieciach teleinformatycznych.

Zautomatyzowane zarządzanie i administrowanie infrastrukturą sieciową staje się coraz ważniejsze. Niepożądane sytuacje można zminimalizować tylko poprzez utrzymywanie jednolitych i ustandaryzowanych procesów – optymalnie, gdy są one dodatkowo zautomatyzowane. Według badań przeprowadzonych przez firmę Gartner, przyczyny około 30% wszystkich awarii sieci należy szukać w okablowaniu i połączeniach fizycznych.

Aby przyczynić się do poprawy tej sytuacji, oferujemy inteligentny system, który monitoruje połączenia warstwy fizycznej sieci. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w miejscach o dużym zagęszczeniu portów, np. w szafach sieciowych w centrach danych. Zalecamy wyposażenie całych paneli krosowych w inteligentną elektronikę i zastosowanie inteligentnych kabli krosowych w celu monitorowania stanów portów w czasie rzeczywistym.

Skalowanie

System jest przeznaczony dla dowolnej wielkości sieci, zarówno dla 100 jak i 100 000 portów

Inteligencja

Powiadomienia przepięć są wysyłane automatycznie – Inteligentne wykrywanie typów kabli

Dokumentacja

Monitorowanie fizycznego połączenia w czasie rzeczywistym z jednoczesną dokumentacją

Automatyka

Automatyczne rejestrowanie wszystkich „Przepięć, Wpięć i Zmian”, a tym samym minimalizacja błędów w dokumentacji

Jak działa FUTURE-PATCH®  jako część rozwiązania DCIM?

Jednym z elementów rozwiązania DCIM jest zarządzanie fizyczną warstwą sieci. Tutaj właśnie wkracza FUTURE-PATCH®, który umożliwia pełne monitorowanie obszaru patchowania w szafach sieciowych. Monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich aktualnych stanów portów jest realizowane przez inteligentną elektronikę umieszczoną z przodu paneli krosowych. Baza danych oprogramowania DCIM pokazuje w każdym przypadku stan docelowy – w przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy tymi dwoma stanami, w czasie rzeczywistym generowany jest komunikat i punkt awarii może być natychmiast zlokalizowany. Unikalną zaletą takiego rozwiązania jest znajomość wszystkich stanów na portach patch paneli całej warstwy fizycznej w sieci. Według badań Gartnera, gdzie 30% wszystkich awarii sieci jest spowodowanych przez okablowanie lub połączenia fizyczne, ta podstawowa przyczyna awarii może być zminimalizowana.

FUTURE-PATCH® jest więc inteligentnym, opartym na elektronice rozwiązaniem, które pozwala technikom na wizualne prowadzenie (LED) na miejscu w szafie podczas dodawania lub usuwania kabli krosowych oraz na bezpośrednią kontrolę poprawności pracy. Ponadto jest to element składowy inteligentnie monitorowanej sieci, który stale monitoruje fizyczny stan portów paneli krosowych i w przypadku wystąpienia niepożądanych stanów natychmiast informuje o nich za pomocą wiadomości.

Korzyści:

  • Automatyczna dokumentacja połączeń
  • Monitorowanie w czasie rzeczywistym
  • Integracja z nadrzędnym oprogramowaniem DCIM
  • Automatyczne powiadamianie o nieautoryzowanych zmianach
  • Możliwość modernizacji w dowolnym momencie dzięki wersji V3
  • Punktowe oświetlenie LED dla nowych połączeń
  • Światło ostrzegawcze LED dla wadliwych połączeń