Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Centralne Zaplecze Techniczne, Warszawa