Miło nam jest poinformować, że dla firmy HSC SP. Z O.O. został przydzielony kod NATO podmiotu gospodarczego (NCAGE – NATO Commercial and Government Entity) 9A01H.

Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS – NATO Codification System).

Dane firmy zostały wprowadzone do:

•   Bazy Podmiotów Gospodarczych  prowadzonej przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK);

•   Natowskiej Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA – NATO Support and Procurement Agency);

•   Głównego Katalogu NATO Referencji dla Logistyki (NMCRL – NATO Master Catalogue of References for Logistics) prowadzonego przez NSPA;

•    Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Logistyki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DLA – Defense Logistics Agency).