Nasze realizacje

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej budynku  nr 14 dla potrzeb Akademii Sztuki Wojennej – Etap 1

Firma HSC wzięła udział w przygotowaniu projektu, doborze rozwiązań oraz dostawie okablowania strukturalnego, szaf rackowych wraz z klimatyzacją i listwami zasilającymi dla Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Do wykonania instalacji wykorzystano szafy, listwy zasilające oraz klimatyzację marki VERTIV, zaś do budowy okablowania strukturalnego produkty naszego niemieckiego partnera, firmy TKM Telekommunikation und Elektronik GmbH. 

Instalacja obejmowała łącznie :

 • 637 linii miedzianych klasy Ea/kat. 6a 10 GbE,
 • 48 włókien światłowodowych jednomodowych OS2 oraz 52 włókna światłowdowe wielomodowe OM4,
 • zabudowę szafową w serwerowniach i DATA CENTER (zimny korytarz),
 • panele miedziane 24-portowe,
 • panele światłowodowe,
 • panele kasetowe,
 • kable krosowe miedziane oraz światłowodowe.

Do budowy połączeń zarówno miedzianych jak i światłowodowych w DATA CENTER użyto systemu preterminowanego, kasetowego, o wysokim stopniu upakowania portów i włókien światłowodowych. 

GALERIA

Wymiana okablowania sieci komputerowej dla ZGN w budynkach przy ul. Gościeradowskiej 5 i Toruńskiej 86 w Warszawie

Dnia 14.12.2018 zakończył się 2 etap prac wymiany okablowania sieci komputerowej w budynkach ZGN przy ulicy Gościeradowskiej 5 oraz Toruńskiej 86 w Warszawie. W pierwszym etapie zostało ułożone okablowanie S/FTP kat. 7 zakończone modułami ekranowanymi kat. 6A. Do wykonania tras kablowych wykorzystano aluminiowe kanały kablowe niemieckiej marki OBO BETTERMANN. Drugi etap prac obejmował dostarczenie zabudowy szafowej wraz z wyposażeniem oraz uruchomieniem w pełni zarządzalnego systemu okablowania strukturalnego marki TKM Future Patch.

Instalacja obejmowała łącznie :

 • 246 linii miedzianych klasy Ea/kat. 6a 10 GbE na kablu kat.7 1000 MHz,
 • zabudowę szafową w serwerowniach,
 • panele miedziane wyposażone w anteny monitorujące RFID,
 • panele światłowodowe wyposażone w anteny monitorujące RFID,
 • kable krosowe miedziane oraz światłowodowe wyposażone w tagi RFID,
 • skanery RFID do paneli miedzianych oraz światłowodowych,
 • jednostkę sterującą do szaf RCU,
 • kable krosowe miedziane do zakończeń w puszkach podłogowych,
 • puszki podłogowe,
 • kanały kablowe.

Nasza firma uczestniczyła w całym procesie postępowania, od przygotowania wkładu projektowego, przez dostarczenie wszystkich powyższych materiałów, szkolenie oraz doradztwo podczas instalacji z uruchomieniem systemu i konfiguracją oprogramowania włącznie.

GALERIA

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i przystosowaniu budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie do potrzeb MSWiA, nr BZP-WPP-2374-2-42/043-BAF-PN-SJ/2017

Instalacja obejmowała łącznie 2760 linii miedzianych klasy Ea/kat. 6a 10 GbE na kablu kat.7a 1200 MHz, sieć szkieletową na 320 włókien światłowodowych jednomodowych OS2 i wielomodowych OM4 oraz zabudowę szafową punktów dystrybucyjnych i serwerowni. Wszystkie tory zostały przebadane, pomiary przekazane do TKM, a całość instalacji została objęta 25-letnim programem gwarancyjnym wiążącym bezpośrednio TKM i Ministerstwo. Warto podkreślić, że braliśmy udział w projektowaniu, konsultacjach z Inwestorem, dostawie i nadzorach w trakcie wykonania inwestycji.

GALERIA
Skontaktuj się z nami

polityka prywatności | polityka cookies

TKM Polska Sp. z o.o to dostawca rozwiązań sprzętowych i softwarowych służących do budowy i utrzymania serwerowni, Data Center i infrastruktury teleinformatycznej. Pomagamy w tworzeniu koncepcji oraz przygotowaniu dokumentacji projektowej, wspomagając tym samym zarówno projektantów, wykonawców jak i użytkowników końcowych.

O nas
Oferta
Nasze Realizacje
Wypożycz miernik